Exclusing Offer For Thai Residents

Uncategorized

Jan 13 2020

การดีท็อกซ์ด้วยแอปเปิ้ลไซเดอร์ เวนิกา ได้ผลจริงหรือไม่


Read More
Apple Cider Vinegar, Cleanser, Uncategorized, แอปเปิ้ลไซเดอร์

การดีท็อกซ์ด้วยแอปเปิ้ลไซเดอร์ เวนิกา ได้ผลจริงหรือไม่

แอปเปิ้ลไซเดอร์ เวนิกา (Apple Cider Vinegar : ACV) คือ น้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิ้ล ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลมากมายระบุถึงประโยชน์ต่อร่างกายของแอปเปิ้ลไซเดอร์ในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ “การล้างพิษในร่างกาย” หรือที่เราเรียกกันว่า ดีท็อกซ์ (Detox) ในบทความนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่า การดีท็อกซ์ด้วยแอปเปิ้ลไซเดอร์เวนิกาได้ผลจริงหรือไม่ แอปเปิ้ลไซเดอร์ เวนิกา ดีท็อกซ์ คืออะไร หลายคนอาจจะเข้าใจว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ใช้สำหรับการปรุงอาหารเท่านั้น แต่มีผู้คนจำนวนมากทั่วโลกนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ เวนิกาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วย โดยเฉพาะการใช้น้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิ้ลในการบำรุงร่างกาย รวมถึงบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ

Read more

Scroll To Top